​projekter

Tegnestuen arbejder bl.a. på følgende projekter med skitsering og projektering inden for kirkebyggeriet:

Endelave Kirke, Horsens Provsti:

- Nyt varmeanlæg –

Endelave kirke er tjenlig til et nyt varmeanlæg, da den i dag opfyres med et nedslidt og underdimensioneret oliefyr.

Anlægget bliver udskiftet med et moderne el-fyret anlæg under bænkene med korrekt effekt for periodevis opvarmning. 

​​

Nørre Lyngvig Kirke, Holmsland Klit:

- Facaderenovering –

De pudsede facader på Lyngvig Kirke skal renoveres med sandblæsning da der gennem en årrække har været anvendt forskellige materialer til vedligeholdelse.

En tidskrævende og omfattende proces.

​​

Serup præstegård: 

Der blevet konstateret skimmelangreb i tagkonstruktion og enkelte rum.

Præstegården skal skimmelsaneres og i samme forbindelse istandsættes boligen med blandt andet handicaptoilet og krydsvarmeveksler anlæg.  

​​

Gludsted Kirke, Ikast-Brande Provsti: 

- Ny kirkegårdsmur –

I Gludsted er byggeriet godt i gang med opbygning af kirkegårdens mure. Den gamle mur var nedbrudt af tidens tand og stod til renovering. 

Korup Kirke, Hjallese Provsti: 

- Indvendig restaurering og nyt varmeanlæg –

I Korup Kirke ønskes kirkerummet istandsat med renovering af træ- og teglgulve, kalkning af overflader, hævning af knæfald samt en ombygning og restaurering af kirkens inventar.

Desuden skal der indbygges et nyt varmeanlæg med radiatorer ved bænkene til erstatning af den nuværende kalorifere.  

Saksild Kirke, Odder Provsti: 

- Nyt varmeanlæg og let restaurering –

I Saksild er der blevet mulighed for fjernvarmeforsyning og kirkens oliefyr med kalorifereanlæg ønskes udskiftet, for at opnå en jævn varmefordeling og tidssvarende teknik med et nyt radiatoranlæg.  

- Renovering af digemur –

Kirkegårdens digemur har haft sammenfald og hele digemuren trænger til istandsættelse med omfugning samt omstøbning af topafdækninger.

- Murværk ved sakristi og korgavl -

Facader på sakristi og korgavl ved Saksild Kirke er skadet i fugerne og tidens tand har sat sine spor. Murværket omfuges partielt i forbindelse med udskiftning af porøse sten. 

Haurvig Kirke

- Nyt varmeanlæg med gasfyrede gulvkonvektorer -

I Haurvig Kirke har man ønsket at få en mere konfortvenlig opfyring end den nuværende med kalorifere. Kirken skal opvarmes med specielle gulvkonvektorer, en helt ny og anderledes måde at varme kirkerummet.

Tæbring Kirke

- Restaurering af klokkestabel-

Tæbring Kirke skal have renoveret klokkestabel med fornyelse og ændring af trækonstruktionen.

Endelave Kirke

- Nyt varmeanlæg -

På Endelave trænger kirken til at nyt varmeanlæg, da den i dag opvarmes med oliefyr.

En kombination af varmepumpe og elfyring er under projektering.

Lysabild Kirke:

- Kirke i kirke-

I Lysabild Kirke på Als er der ved særskilt lejligheder plads til op i mod 650 kirkegængere. For at tilpasse kirkerummet skabes et klimateknisk og mentalt miljø til menigheden om søndagen udenfor højtiderne – eller en slags ”kirke i kirken” uden fysisk afgrænsning.

​Refsvindinge Kirke:

- nyt varmeanlæg og forhøjelse af knæfald –

Til efteråret begynder projektet med at få udskiftet de eksisterende rørovne og få dem erstattet med diskrete bænkkassetter under bænkene. Knæfaldet skal hæves, da det på nuværende tidspunkt er for lavt og der indbygges varme.

​Redsted Kirke:

- ny indretning af kirken samt nyt varmeanlæg –

Kirken i Redsted bliver på nuværende tidspunkt opvarmet via en el-fyret kalorifere, hvor blæseretning er vendt. Resultatet er udtørring af det historiske stoleværk.

Kirken skal i samme forbindelse have en ny og mere fleksibel indretning, der giver plads til forskellige kirkearrangementer.

​Ebdrup Kirke.

- nyt varmeanlæg –

Eksisterende loftvarmeanlæg udskiftes til traditionel al-anlæg ved bænke

​Om firmaet

Tegnestuen

v/Gert Madsen arkitekt m.a.a.​

I samarbejde med:

NB Tegnestuen ApS​

v/ Thomas Olsen &

Mads Bjørn Christiansen

Vore adresser

NB Tegnestuen ApS

Vester Strandsbjerg 4a, 6950 Ringkøbing

Kontakt os​

NB Tegnestuen ApS

97322100

nbtegnestuen@nbtegnestuen.dk