NYHEDER:

Den 1. maj 2019 har jeg efter nogle måneders drøftelse indgået et samarbejde med NB Tegnestuen ApS.​

Info herom er udsendt til kunder og samarbejdspartnere:

​​

Skrivelse til kunder og samarbejdspartnere.

 Link til NB Tegnestuen ApS

​​

Haurvig Kirke, Holmslands Klit: 

- Varmeanlæg og ventilationssystem –

I Haurvig Kirke er der blevet indbygget nyt gasfyret varmeanlæg med specielle

blæser-gulvkonvektorer langs ydervæggene. En ny og anderledes måde at opvarme en kirke på og resultatet er særdeles diskret både i kirkerummet, under bænkene samt med den nedgravede gastank i terrænet.

For at optimere indeklimaet under de kirkelige handlinger, er der samtidig monteret ventilationsanlæg på loftet over i skibet. 

Tæbring Kirke, Mors: 

- Restaurering af klokkestabel –

I Tæbring er klokkestablen kommet på plads efter endt restaurering og ringer igen til kirke.

Stablen er nu opbygget i tjærebehandlet egetømmer med åbne samlinger i rustfrit stål. Det eksisterende tag er blevet istandsat for at modstå vejr og vind.

Lyngå konfirmandhus, Favrskov Provsti: 

- Ny loftskonstruktion og stråtag –

I Lyngå har konfirmandhuset fået omtækket stråtaget og i samme forbindelse blev loftet i konfirmandstuen åbnet op til kip med synlige bjælker. Akustik- og ventilationsforholdene er således blevet optimeret i undervisningslokalet. 

Bidstrup Gods ved Laurbjerg:

- Tilgængelighed og toiletfaciliteter –

På Bidstrup Gods er publikumsfaciliteterne blevet udvidet med nye toiletforhold med handicap-tilgængelighed. Hovedbygningen på Bidstrup Gods er total fredet hvilket medfører samarbejde med og godkendelser fra Kulturstyrelsen ved ombygning.

Faciliteterne er opbygget som ”rum i rummet” i dele af nordfløjens værelser, der ikke har været i anvendelse i mange årtier.

De nye forhold betyder at Bidstrup Gods kan afholde publikumsekskursioner med rundvisning, kurser, konferencer etc.

Gludsted Kirke, Ikast-Brande Provsti: 

- Ny kirkegårdsmur –

I Gludsted er byggeriet med kirkegårdsmuren blevet færdigt og kirken har fået en ny og flot mur.

Den gamle mur var nedbrudt af tidens tand og stod til renovering. 

​Røgen Kirke – niveaufri adgang.

Ved Røgen Kirke er arbejdet med niveaufri adgang fra p. plads til kirkerum blevet færdigt med et meget flot resultat.

Der er blevet etableret handicapvenlig adgangsvej og den nuværende indgangstrappe og dørbundstykke fjernet. Den eksisterende dør er blevet forhøjet og restaureret til en harmonisk helhed.​

​Sct. Jørgens Kirke, Aabenraa

- nyt pulpitur og orgel.

I Februar begyndte arbejdet i Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa med at opbygget et nyt pulpitur til det nye orgel. Et længe ventet projekt, der vil give kirkens landskendte pigekor bedre kår, end det har haft indtil nu.

På billederne fremgår det, hvordan det nye pulpitur bliver bygget op. Pulpituret er opbygget i en trækonstruktion, hvorpå der er lagt gulv og til sidst er rækværket blevet monteret. Konstruktionen er klar til at orgelbyggerne kan nu tage over og gå i gang med at montere orgelet. Målet for det færdige projekt begynder at nærme sig.

​Om firmaet

Tegnestuen

v/Gert Madsen arkitekt m.a.a.​

I samarbejde med:

NB Tegnestuen ApS​

v/ Thomas Olsen &

Mads Bjørn Christiansen

Vore adresser

NB Tegnestuen ApS

Vester Strandsbjerg 4a, 6950 Ringkøbing

Kontakt os​

NB Tegnestuen ApS

97322100

nbtegnestuen@nbtegnestuen.dk